ENGLISH OLYMPICS

OF VIETNAM

Hướng dẫn

Đăng ký dự thi

Đăng ký tài khoản Google bằng cách truy cập: https://accounts.google.com/signup


Upload video dự thi lên Youtube với tiêu đề: English Olympics of Vietnam - Họ và tên - EOV 2019.

Sao chép đường dẫn và gửi về cho Ban tổ chức bằng cách ấn vào nút " Đăng ký dự thi ".  Fanpage: English Olympics of Vietnam
Website: englisholympics.vn
Email: eov.edu@gmail.com
Hotline: 0356402725

>
English Olympics of Vietnam