HỘI ĐỒNG BAN GIÁM KHẢO

TS. MARGARET LUND

Giám đốc Học thuật tại British English Olympics.

TS. ĐỖ HỮU NGUYÊN LỘC

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh TP. Hồ Chí Minh.

TS. LÊ HOÀNG DŨNG

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS. NGUYỄN NGỌC VŨ

Chủ nhiệm CLB các cơ sở đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh miền Nam (STESOL).

TS. NGUYỄN HỮU CƯƠNG

Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Đại học Văn Lang.

PGS.TS. PHẠM VŨ PHI HỔ

Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Văn Lang.

TS. NGUYỄN THÚY NGA

Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

TS. TRẦN THẾ PHI

Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sài Gòn.

TS. TRẦN QUỐC THAO

Phó Khoa tiếng Anh Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH).

THS. NGUYỄN THANH DƯƠNG

Trưởng bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại thương CSII.