HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CẤP CAO

TS. LÊ DOÃN HỢP

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam
Chủ Tịch Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam

TS. THANG VĂN PHÚC

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam
Chủ Tịch Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam

TS. NGÔ QUANG XUÂN

Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Trưởng ban chỉ đạo English Olympics of Vietnam
Thành viên Hội đồng sáng lập Liên minh kỷ lục Thế giới

TS. NGUYỄN VĂN VIỄN

Phó Chủ tịch Hội kỷ lục gia Việt Nam
Chủ Tịch Hội sở hữu Trí tuệ Tp. HCM
Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam

ÔNG LÊ TRẦN TRƯỜNG AN

Phó Chủ tịch thường trực Hội kỷ lục gia Việt Nam
Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam
(Vietkings)

TS. DƯƠNG DUY LÂM VIÊN

Tổng Thư ký TW Hội kỷ lục gia Việt Nam
Viện trưởng Viện kỷ lục Việt Nam