BAN TỔ CHỨC

TS. NGUYỄN ĐỨC HIỀN

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam
Bách nghệ Thực hành.
Trưởng ban tổ chức Cuộc thi English Olympics of Vietnam

ÔNG HOÀNG THÁI TUẤN ANH

Trưởng ban tổ chức Cuộc thi EOV khu vực miền Bắc
Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Trưởng đại diện văn phòng miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

THS. LÊ KHÁNH MINH

Phó ban tổ chức Cuộc thi EOV khu vực miền Bắc
Giảng viên Khoa Tiếng Anh Thương mại – Trường Đại học
Ngoại thương Hà Nội
Cố vấn học thuật IELTS Face-Off VTV7

THS. GIÃ THỊ TUYẾT NHUNG

Trưởng ban phát triển Cuộc thi EOV khu vực miền Trung
Tổ trưởng tổ Tiếng Anh – Trường THPT Trường Chinh, TP. Kon Tum

BÀ BÀN THỊ DƯƠNG

Trưởng Ban Điều phối Chương trình Cuộc thi EOV 2024
Chuyên viên truyền thông – đối ngoại Viện Nghiên cứu và
Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành

BÀ TRỊNH THỊ HOA TIÊN

Trưởng Ban Điều phối Chương trình Vòng loại & Bán kết
Cuộc thi English Olympics of Vietnam (EOV) 2024