BAN TỔ CHỨC

TS. NGUYỄN ĐỨC HIỀN

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành Trưởng Ban tổ chức cuộc thi English Olympics of Vietnam

ÔNG HOÀNG THÁI TUẤN ANH

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi English Olympics of Vietnam khu vực miền Bắc Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương Trưởng đại diện văn phòng miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

THS. TRẦN QUỐC DUY

Trưởng Ban Hợp tác doanh nghiệp cuộc thi English Olympics of Vietnam Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại – Đầu tư và Du lịch tỉnh Bình Phước.

BÀ PHẠM THỤY THƯƠNG HUYỀN

Trưởng Ban Nhân sự cuộc thi English Olympics of Vietnam Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành.

ÔNG LÊ XUÂN DŨNG

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh Phó Ban tổ chức cuộc thi English Olympics of Vietnam.

THS. MAI KIM TUYỀN

Phó Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh Phó Ban tổ chức cuộc thi English Olympics of Vietnam.

THS. PHẠM HOÀNG MINH KHÁNH

Phó Ban tổ chức cuộc thi English Olympics of Vietnam Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành.

ÔNG NGUYỄN MINH HOÀNG

Trưởng Ban Đối ngoại cuộc thi English Olympics of Vietnam Thành viên Viện Kỷ lục Việt Nam Chủ tịch Vietnam Marching Band.

BÀ TRẦN THỊ THANH THÚY

Trưởng Ban Truyền thông cuộc thi English Olympics of Vietnam Thư ký Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành.

BÀ PHAN THỊ KHÁNH HUYỀN

Trưởng Ban Hợp tác tài trợ – Phó Ban Truyền thông cuộc thi English Oympics of Vietnam.