VẬN HÀNH ƠI VẬN HÀNH Nếu ví Nội Dung là “Não” của chương trình thì VẬN HÀNH chính là “Tay, Chân” giúp chương trình phát triển và vững chắc hơn. VẬN HÀNH chính là “Tim” của cả chương trình, là những người sẽ đưa chương trình từ trong giấy trở thành hiện thực. Và nếu bạn là người đã có kinh nghiệm chạy chương trình, làm sự kiện thì ngại gì mà không đọc JD và apply ngay vào VẬN HÀNH nào! JD ở ngay đây nè!!!!

Check out our 5 essential features to promote, and sell tickets online. Find out how these features help yapsody presenters to sell out events easily. #events #eventticketing #onlineticketingsystem #eventplanners #Boostsales #sellticketsonline #yapsody #eventprofs

Công việc:

 

Quyền lợi:

 

Yêu cầu:

Đối tượng:

 

Kiến thức:

 

Kỹ năng:

 

 

Tính cách:

 

Nghĩa vụ:

Đăng kí trở thành TNV EOV2020 ngay hôm nay
[TẠI ĐÂY] :
https://forms.gle/4kY7jYfQYRrSJyLn6

Hạn chót: 13/06/2020